Wer darf Sie unterrichten?

E-Bass

Erich Schachtner
klassische Gitarre, Ukulele, E-Gitarre, E-Bass
Johannes Hanekamp
Kontrabass, E-Bass, Gitarre
Jürgen Grohs
E-Gitarre, akustische Gitarre, E-Bass, Ukulele, Leitung simplay-Band
Norman Gatzke
Gitarre, E-Gitarre, E-Bass
Tobias Meyer
Gitarre, E-Gitarre, E-Bass